Integritetspolicy

 1. INLEDNING
 2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
 3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
  3.1 När du använder hemsidan
  3.2 När vi har en skyldighet enligt lag
 4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
 6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 7. OM COOKIES
 8. DINA RÄTTIGHETER
 9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
 10. KONTAKTUPPGIFTER

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Be-It Consulting AB, MK Design & Consulting AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt rese- och köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du ansluter till hemsida
När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägningför våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
Lagringstid:Vi sparar dina personuppgifter i 180 dagar efter du har använt våra digitala kanaler.

3.2 När vi har en skyldighet enligt lag?
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Be-It Consulting AB, MK Design & Consulting AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för ME
 • Reseoperatörer som utför en del av din bokade resa
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för MEs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

Om cookies
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt. Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på sidan, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare.

När du surfar runt på vår webbplats och besöker adresser som innehåller be-it.se, mk-design.se, används session cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.

Den andra typen av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den använder vi oss av för att göra det enkelt för dig när du återbesöker be-it.se, mk-design.se.

Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi kommer inte att använda cookies i några andra kommersiella syften.

Be-It Consulting AB, MK Design & Consulting AB webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg samt Facebook. Det här är tjänster som också använder sig av cookies. Exempelvis använder Facebook sina cookies för att du ska kunna se vilka av dina vänner som redan gillar oss på Facebook.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter– du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse– du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

Mail: [email protected]
Telefon: 031 – 360 77 30

10. KONTAKTUPPGIFTER

Be-It Consulting AB (org. nr. 556885-6461) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Be-It Consulting AB
FALKEBOVÄGEN 7
423 36 Torslanda

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Kontakta oss och berätta
mer om erat projekt

ring eller skriv till oss

Goda relationer är viktigt och vi ser gärna att vi blir en långvarig samarbetspartner där vi hjälper er att utveckla ert företag med våra trygga och effektiva lösningar. Kontakta oss nu, vi svarar gärna i telefon 08.30 – 17 måndag till fredag. E-post besvarar vi så fort som möjligt.